Informationer

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål omkring klubben. Klik på det enkelte spørgsmål for at se svaret.

Medlemskab af Blixen Klub Østerbro koster 250 kr. årligt – det følger kalenderåret.

Kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling i maj måned.

De almindelige møder koster 30 kr., som du betaler samtidig med tilmeldingen. Pengene er til kaffe og kage eller noget andet spiseligt.

Vi anvender tilmeldingssystemet NemTilmeld.

En invitation til et arrangement vil blive sendt ud via NemTilmeld, så du modtager den ti dage før arrangementet.

Tilmeldingsfristen er kl. 9.00 på arrangementsdagen.

Samtidig med tilmelding betaler du 30 kr. i “kaffepenge”.

For arrangementer ud af huset kan både prisen og tilmeldingsfristen være anderledes. Det vil fremgå af indbydelsen.

Det er hensynsfuldt at melde afbud, da vi kan have medlemmer på venteliste.

Ved afbud sender du en mail til [email protected].

Det er medlemmerne, som bestemmer bestyrelsens sammensætning, jf. vedtægterne.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved generalforsamlingen, som afholdes hvert år i maj.

Da klubben er baseret på frivillig indsats, er du meget velkommen til at hjælpe med alt muligt.

Du er også velkommen til at oprette eller deltage i en interessegruppe.

Du må også meget gerne komme med forslag til arrangementer.

Det gør vi alle. Måske kender du en, som kan holde et spændende indlæg på et møde? Måske du selv kan gøre det?

Måske du har et godt forslag til en udflugt.

Foredragsholderne modtager klapsalver, et varmt håndtryk og tre flasker vin/blomster for deres indsats.

Kontakt bestyrelsen via [email protected]

Det er god tone at meddele, hvis du ikke længere ønsker at være medlem, da vi kan have kvinder på venteliste.

Hvis du ikke betaler kontingent, er du automatisk meldt ud.

Kontingent tilbagebetales ikke.

Send en mail til [email protected] og fortæl os, hvis du ikke længere vil være medlem.

Blixen Klubbens interessegrupper er et spændende netværk, dannet på basis af medlemmernes interesser. Du kan, som medlem af Blixen Klub, melde dig til en eller flere interessegrupper og få ny inspiration og nyt netværk.

Det er vigtigt at understrege, at disse grupper er født ud af Blixen Klub Østerbro, men er selvstændige grupper, som drives af gruppemedlemmerne selv. Grupperne er kun for medlemmer af Blixen Klub Østerbro.

Når en interessegruppe er dannet, skal ser vælges en tovholder, som har ansvaret for at holde sammen på gruppen og stå for kommunikation internt i gruppen. Møder og frekvens for møder aftales i gruppen.

Såfremt du har lyst til at melde dig ind i en eller flere interessegrupper, skal du kontakte tovholderen for gruppen.

Oversigten over igangværende interessegrupper findes på denne hjemmeside.

Har du selv lyst til at starte en interessegruppe for Blixen Klubbens medlemmer, så tal med en fra bestyrelsen.

Blixen Klub Østerbro har nået loftet for hvor mange medlemmer, vi kan rumme. Vi optager derfor pt. ikke nye medlemmer.

Der er ikke angivet noget sted

Kontakt os

Blixen Klub Østerbro benytter Kildevæld Kulturcenter som mødested.

Kildevæld Kulturcenter
Bellmansgade 5C
2100 København Ø

Kontakt til klubben kan ske på e-mailadressen: [email protected]

Da medlemskab kræver bopæl i 2100 København Ø, er det vigtigt, at du i feltet Kommune skriver København Ø

Google reCaptcha: Invalid site key.